ဒီေကာင္ေလးက ကြန္ပ်ဳတာကိုထူးျခားေကာင္းမြန္စြာျပဳလုပ္ေပးေသာအရာျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ system ပိုင္းနဲ ့ program အပိုင္းကိုျပဳျပင္ေပးပါတယ္။

http://hotfile.com/dl/105460141/ac286c4/AIO.Repair.rar.html

ဒီေကာင္ေလးက download ေပါင္းအမ်ားႀကိီးကိုတခုုတည္းျပဳလုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္။

ပုံမွာျမင္ရဲ ့တဲ့အတိုင္းပါခင္ဗ်ား။

http://hotfile.com/dl/105460629/bdf2209/Youtube_Ripper.rar.html

Graham and Yadana Oo - Ya Nayt Mha Sa Nhit Ta Yar Tine.mp3

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola