အင္း အခုတပတ္အတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို ့ေနထိုင္တဲ့ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းမွာ မိုးေတြလည္းရြာ ။ ေရေတြကလည္း လွ်ံ ။ အလုပ္ကို္င္ေတြကလည္း ပ်က္ ။ စိတ္ညစ္ဖို ့ေကာင္းတယ္ဗ်ာ ။

ျဖစ္နိင္ရင္ မိုးမင္းႀကီးကို ဘယ္အညိဳးေတြေႀကာင့္ ဒီေလာက္ေတာင္ရြာသြန္းျဖိဳးေနတယ္လို ့ေမးလိုက္ခ်င္ပါတယ ္ဟီး ။ အမ်က္ေျပပါေတာ့ ေရႊမိုးေရ ။ အဲဒါနဲ ့ကြ်န္ေတာ္ လိုက္ရွာရငး္နဲ ့ေဟာင္ေကာင္ကားေလးေတြရထားတယ္ဗ်ာ ။ ကဲ ႀကည့္ခ်င္ရင္ေတာ့ေအာက္မွာေပးထားပါတယ္

01. Track 1.mp3

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola