ကဲ ဒါေလးက ၂၀၁၁ အတြက္ drivers အမ်ဳိးစုံလင္စြာစုစည္းေပးထားတဲ့ dvd အေခြပါ ။

                      PASSword: Devilz

Download Link

http://www.filesonic.com/file/424282241/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part01.rar

http://www.filesonic.com/file/424282251/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part02.rar

http://www.filesonic.com/file/424282261/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part03.rar

http://www.filesonic.com/file/424282271/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part04.rar

http://www.filesonic.com/file/424282281/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part05.rar

http://www.filesonic.com/file/424282291/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part06.rar

http://www.filesonic.com/file/424282301/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part07.rar

http://www.filesonic.com/file/424282311/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part08.rar

http://www.filesonic.com/file/424282321/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part09.rar

http://www.filesonic.com/file/424282331/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part10.rar

http://www.filesonic.com/file/424282341/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part11.rar

http://www.filesonic.com/file/424282351/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part12.rar

http://www.filesonic.com/file/424282361/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part13.rar

http://www.filesonic.com/file/424282371/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part14.rar

http://www.filesonic.com/file/424282381/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part15.rar

http://www.filesonic.com/file/424282391/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part16.rar

http://www.filesonic.com/file/424282401/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part17.rar

http://www.filesonic.com/file/424282411/All.Drivers.DVD.XP-Vista-7-PC-LapTop.part18.rar

ဒါကေတာ့ graphic designer သုံးသူေတြအတြက္ပါ။

http://www.filesonic.com/file/458870961 

Microsoft Office (2003/2007/2010) Portable Edition-RAV

Install
Download
Unrar
Run file .exe

ဒါကေတာ့ သုံးမ်ဳိးကို တခုတည္းနဲ ့အသုံးျပဳလို ့ရေအာင္လုပ္ထားတဲ ့ portable software

ပါ။ အရမ္းေကာင္းမြန္ပါတယ္။

http://www.filesonic.com/file/456061071/MS.Office.2003.2007.2010.Portable.sSKKa.part1.rar

http://www.filesonic.com/file/456061081/MS.Office.2003.2007.2010.Portable.sSKKa.part2.rar

05 - KyayNutPerDaw.mp3

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola