ေရႊပိေတာက္၀ါ 

ေလတိုက္ရာ သူယိမ္းႏဲြ ့တယ္

ေလႀကမ္းေတာ့ သူမခံနိင္ျပီ

မိုးသားႀကဴးေတာ့

အေပ်ာ္ႀကဴးေျမခရရွာ

န္ေရႊမိုးစဲတဲ့အခါ

ရနံေမႊးႀကိဳင္စြာ

ေရြေရာင္အဆင္းနဲ ့သူတင့္တယ္စြာ

အို ေရႊပိေတာက္၀ါ

Shwin Lan Chan Myay Par Say.mp3

အို ငု၀ါ

ေခာတ္အျပိဳင္တူနွစ္ကိုယ္ယွဥ္ျပိဳင္

အေရာင္အဆင္းတူလွစြာ

ပြင့္လန္းတဲ့ရာသီအခ်ိန္ခါ

တန္ခူးဆိုတဲ့အခ်ိန္ခါသာမညမွာ

ေလျပင္းေတာ့ သူခမ်ာေႀကြ

ရနံေလးေတြ ေ၀

ေလညင္းေတာ့ ကေခ်သည္မေလးနယ္

ယြမ္းႏြဲ ့တဲ့ဟန္

တင့္တယ္စြာ ပြင့္ကာလန္း

အို ငု၀ါပန္း

 

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola