အခုေနာက္ပိုင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္ရဲ ့အျမင္ကိုေျပာရရင္ software အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ window system ထက္ MAC OS system ကုိဦးတည္ေနပါျပီ။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ MAC OS ကအသာဆုံးျဖစ္သြား

မယ္လို ့ေမ်ာ္လင့္တယ္. ဘာေႀကာင့္လဲဆိုေတာ့ အထူးသျဖင့္ designer သမားအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ MAC ကိုပဲ့အသုံးျပဳေနရတယ္ ။ ဥပမာ video editor / photo shop / Graphic Designer သမားမ်ားဟာ effect ေတြအတြက္ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေပၚလြင္ေသသပ္လွပေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလွဲေပးေသာ MAC OS ဟာ အခုဆိုသူတို ့ရဲ ့လက္စဲြျဖစ္ေနပါျပီ။ အခုေနာက္ပိုင္း software ထုတ္လုပ္တဲ့ Company အေတာ္မ်ားဟာလည္း MAC OS ကုိပဲ ဦးစားေပးထုတ္ေနျကပါတယ္။ ဒါမွလည္း သူတို ့အတြက္အဆင္ေျပမွာပါ ။ MAC OS သည္ company မွ တိုက္ရိုက္မိမိလိုခ်င္ေသာ

program or software ေတြကို ေအာ္လိုင္းကေနတိုက္ရိုက္ပို ့ေပးတဲ့စနစ္ကိုက်င့္သုံးထားပါသည္။ ဒါေျကာင့္စီးပြားေရးသမားမ်ားအတြက္အထူးေကာင္းမြန္သည္။ ျပီးေတာ့ MAC OS သည္ virus system နဲ ့ပတ္သက္ျပီး လုံး၀စိတ္ခ်ရသည္။ ဒါေျကာင့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားလာနိင္တဲ့လို ့ယူဆရပါတယ္ခင္ဗ်ား ။ေျပာရင္းနဲ ့အရွိန္လြန္သြားတယ္ဟီး ။ အိုေက ေအာက္မွာ windows အတြက္ေဒါင္းလိုက္ရေအာင္ခင္ဗ်ား ။

ဒါေလးက english to english Dictionary Oxford ပါ ။အရမ္းေကာင္းမြန္သည္။

DOWNLAOD:

http://www.filesonic.com/file/291837291/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part02.rar
http://www.filesonic.com/file/291837301/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part03.rar
http://www.filesonic.com/file/291837311/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part04.rar
http://www.filesonic.com/file/291837321/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part05.rar
http://www.filesonic.com/file/291837331/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part06.rar
http://www.filesonic.com/file/291837341/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part07.rar
http://www.filesonic.com/file/291837351/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part08.rar
http://www.filesonic.com/file/291837361/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part09.rar
http://www.filesonic.com/file/291837371/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part10.rar
http://www.filesonic.com/file/291837381/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part11.rar
http://www.filesonic.com/file/291837401/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part12.rar
http://www.filesonic.com/file/291837411/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part13.rar
http://www.filesonic.com/file/291837421/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part14.rar
http://www.filesonic.com/file/291837431/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part15.rar
http://www.filesonic.com/file/291837441/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part16.rar
http://www.filesonic.com/file/291837451/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part17.rar
http://www.filesonic.com/file/291837461/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part18.rar
http://www.filesonic.com/file/291837471/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part19.rar
http://www.filesonic.com/file/291837481/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part20.rar
http://www.filesonic.com/file/291837491/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part21.rar
http://www.filesonic.com/file/291837501/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part22.rar
http://www.filesonic.com/file/291837511/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part23.rar
http://www.filesonic.com/file/291837521/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part24.rar
http://www.filesonic.com/file/291837531/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part25.rar
http://www.filesonic.com/file/291837541/AIO-Oxford.English.Dictionary.2010.Learning.Softwares.Mobile.Java.part26.rar

Chan Par Dal.mp3

ဒါကေတာ့ အသံပိုင္ဆိုင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလွဲလိုရာကိုေစလိုနိင္တဲ့ Studio One creator ပါ။

 ဒါကေတာ့ computer system care ပါ။

http://www.filesonic.com/file/289161001/asc4-setup-beta.rar

ဒါေလးကေတာ့ video edit pro ပါ။ ႀကိဳက္ရင္သုံးပါခင္ဗ်ား။

Download links :

Filesonic part 1
Filesonic part 2
Filesonic part 3
Filesonic part 4
Filesonic part 5
Filesonic part 6
Filesonic part 7
Filesonic part 8
Filesonic part 9

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola