ကဲဒီေန ့ေတာ့ ဂိမ္းေလးေတြ ေတြ ့လို ့တင္ထားေပးပါတယ္ ။ ဂိမ္းကစားခ်င္သူမ်ားအတြက္ အထူးရွယ္

Ah Nge - Nya Mee Eain.mp3

Download:


Mirror 1 :
 


Download: မိမိႀကိဳက္တဲ့sever ကေနေဒါင္းနုိင္ပါတယ္ ။ ဥပမာ hotfile ကေန ့ေဒါင္းျပီးရင္

တျခား uploading and  filesever တို ့ကိုေဒါင္းရန္မလိုအပ္ေပ။ တကယ္လို ့hotfile မွာမရွိရင္

uploading .com နွင့္ file sever တို ့တြင္ေဒါင္းနိင္သည္။
Mirror 1 :

Mirror 2 :

 

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola