ဒီႏွစ္သႀကၤန္အတြက္ ရွားရွားပါးပါးရထားတဲ့သီခ်င္းေလးပါ ။ နားေထာင္လို ့လည္း အရမ္းေကာင္းတယ္ ။ သီခ်င္း နဲ ့စာကိုလည္း တင္ထားေပးပါတယ္ ။

ျမဴေမွာင္ေ၀ကင္း 

ျမဴေမွာင္ေ၀ကင္း ေငြအဆင္း ဆႏၵ ျပည္ေထာင္

 တိုင္းျမန္ျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ဆု

သြန္းခါေရ ေအးေစေၾကာင္း

ေလာင္းတဲ့ လံုေမ ထူးထူးကဲကဲ လွၾကပါေစ...

 

ျမဴေမွာင္ေ၀ကင္း ေငြအဆင္း ဆႏၵ ျပည္ေထာင္

 တိုင္းျမန္ျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ဆု

သြန္းခါေရ ေအးေစေၾကာင္း

 ေလာင္းတဲ့ လံုေမ ထူးထူးကဲကဲ လွၾကပါေစ...

 

အဆင္ေျပ ျမင္ရသူ ၾကည္ႏူးေလာက္ေပ

 သံသာ ခ်ိဳျမျမ ဆိုေတးေလးေတြ

မန္းျမိဳ႕သူရဲ႕ ဂုဏ္နဲ႕ညီေပ

ယဥ္ေက်းသူေတြ မႏွစ္ကပဲ ေလာင္းခဲ့တာေတြ

ေအးေအးျမျမ မေမ့တဲ့ႏိုင္ေပ ...

 

အဆင္ေျပ ျမင္ရသူ ၾကည္ႏူးေလာက္ေပ 

သံသာ ခ်ိဳျမျမ ဆိုေတးေလးေတြ

မန္းျမိဳ႕သူရဲ႕ ဂုဏ္နဲ႕ညီေပ

 ယဥ္ေက်းသူေတြ မႏွစ္ကပဲ ေလာင္းခဲ့တာေတြ

ေအးေအးျမျမ မေမ့တဲ့ႏိုင္ေပ ...

 

သင္းပ်ံ႕ေ၀ ေရႊပန္းပိေတာက္ေတြ

 တြဲရြဲ ႏွင္းဆီ အစဥ္ျမဲျမန္းကာ လွတဲ့ေမ

ေငြငန္းေမာင့္ကို ေလာင္းတဲ့ေရ

 ေဘးဘယာ ေ၀းကြာ ကင္းစင္ပါ့မယ္ေလ...

 

သင္းပ်ံ႕ေ၀ ေရႊပန္းပိေတာက္ေတြ 

တြဲရြဲ ႏွင္းဆီ အစဥ္ျမဲျမန္းကာ လွတဲ့ေမ

ေငြငန္းေမာင့္ကို ေလာင္းတဲ့ေရ

 ေဘးဘယာ ေ၀းကြာ ကင္းစင္ပါ့မယ္

သည္ေရပြဲ သၾကၤန္ေရ...

ျမဴေမွာင္ေ၀ကင္း ေငြအဆင္း ဆႏၵ ျပည္ေထာင္

 တိုင္းျမန္ျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ဆု

သြန္းခါေရ ေအးေစေၾကာင္း

ေလာင္းတဲ့ လံုေမ ထူးထူးကဲကဲ လွၾကပါေစ...

 

ျမဴေမွာင္ေ၀ကင္း ေငြအဆင္း ဆႏၵ ျပည္ေထာင္

 တိုင္းျမန္ျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ဆု

သြန္းခါေရ ေအးေစေၾကာင္း

 ေလာင္းတဲ့ လံုေမ ထူးထူးကဲကဲ လွၾကပါေစ...

 

အဆင္ေျပ ျမင္ရသူ ၾကည္ႏူးေလာက္ေပ

 သံသာ ခ်ိဳျမျမ ဆိုေတးေလးေတြ

မန္းျမိဳ႕သူရဲ႕ ဂုဏ္နဲ႕ညီေပ

ယဥ္ေက်းသူေတြ မႏွစ္ကပဲ ေလာင္းခဲ့တာေတြ

ေအးေအးျမျမ မေမ့တဲ့ႏိုင္ေပ ...

 

အဆင္ေျပ ျမင္ရသူ ၾကည္ႏူးေလာက္ေပ 

သံသာ ခ်ိဳျမျမ ဆိုေတးေလးေတြ

မန္းျမိဳ႕သူရဲ႕ ဂုဏ္နဲ႕ညီေပ

 ယဥ္ေက်းသူေတြ မႏွစ္ကပဲ ေလာင္းခဲ့တာေတြ

ေအးေအးျမျမ မေမ့တဲ့ႏိုင္ေပ ...

 

သင္းပ်ံ႕ေ၀ ေရႊပန္းပိေတာက္ေတြ

 တြဲရြဲ ႏွင္းဆီ အစဥ္ျမဲျမန္းကာ လွတဲ့ေမ

ေငြငန္းေမာင့္ကို ေလာင္းတဲ့ေရ

 ေဘးဘယာ ေ၀းကြာ ကင္းစင္ပါ့မယ္ေလ...

 

သင္းပ်ံ႕ေ၀ ေရႊပန္းပိေတာက္ေတြ 

တြဲရြဲ ႏွင္းဆီ အစဥ္ျမဲျမန္းကာ လွတဲ့ေမ

ေငြငန္းေမာင့္ကို ေလာင္းတဲ့ေရ

 ေဘးဘယာ ေ၀းကြာ ကင္းစင္ပါ့မယ္

သည္ေရပြဲ သၾကၤန္ေရ...

 ကဲ ဒါေလးကိုေအာက္မွာေပးထားတယ္ ကြ်န္ေတာ္တီးျဖတ္ထားတဲ့ ဗြီဒီယိုေလးပါ ။ ျမဴေမွာင္ေ၀ကင္း စာတန္းထိုးေလးပါ ။ ျကိုက္ရင္ေဒါင္းနိုင္ပါတယ္ ။

လင့္ က

http://www.mediafire.com/?rvk7cj7e4tv73u0


 

mu mar way kiin.mp3

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola