ကဲ orbit ေလးေဒါင္းလိုက္ရေအာင္ ။

http://www.filesonic.com/file/320567421/Orbit_Portable.rar

ဒါကေတာ့ အားလုံးသိပါလိမ့္မယ္။ adobe flash player ပါ။

http://www.filesonic.com/file/320566711/install_flash_player_10_active_x.exe


Twae' Sa Ka A Tine Pae.mp3

ဒါက animation maker ပါ ။ ေပါ့ပါးျပီး ။ သုံးရတာေကာင္းတယ္

http://www.filesonic.com/file/320560721/Avlan.Design.Animated.GIF.Producer.v5.0.rar

ဒါေလးက xilisoft dvd audio ပါ ။ အရမ္းေကာင္းမြန္ပါတယ္ ။အားလုံးေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။

http://www.filesonic.com/file/320588231/Xilisoft_DVD_Audio_Ripper_6.5.1.0314.rar


ကြ်န္ေတာ္ဒီေန ့အလုပ္အားေနေတာ့ ရတာေလးေတြတင္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဒိဆိုဒ္ေလးဟာလည္း ကြ်န္ေတာ္ တကယ္ေစတနာ အားလုံးကိုမွ်ေ၀ထားပါတယ္။ အားလုံး

အလြယ္တကူသုံးနိုင္ေအာင္ အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ႀကိဳးစားျပီးတင္ေပးထားပါတယ္ ။ အာလုံးေပ်ာ္ရႊင္ပါေစလို ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ ့ပါ။

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola