အားလုံးမဂၤလာပါ။  ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ ့ႀကပါေစ

 

 ေနတိုင္းထြက္ software ေတြပါ။ ျမန္ျမန္သာေဒါင္းႀကပါ။

အားလုံးအက်ဳိးရွိပါေစ။ မိဘဆရာသမားမ်ားကိုဦးထိပ္ထားပါသည္ ။ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ထားပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ကြ်န္ေတာ္ေန ့တိုင္းထြက္သမ်ွ software ေတြထဲမွေကာင္းမြန္ေသာsoftware မ်ားကိုုတင္ေပးထားပါသည္။ 

software မ်ားကို blog box တြင္တင္ေပးထားပါသည္ ။

ဓာတ္ပုံမ်ားကိုလည္း picture gallery တြင္ႀကည့္ွရွုနိုင္ပါသည္ ။

page စာမ်က္နွာမ်ားတြင္လည္းတင္ေပးထားပါသည္။

ေရးသားသူ - သီဟစိုး   thihasoe553@gmail.com

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola