ဒါက ဓာတ္ပုံfile editor ပါ ။ အမ်ဳိးစုံသုံးျပဳနိင္သည္ ။ photos နဲ ့ပတ္သက္ျပီးလိုရာသုံးနိုင္သည္။

Download
http://www.fileserve.com/file/vwg9unt
http://www.fileserve.com/file/6P5r7TG
http://www.fileserve.com/file/T4UEGZw
http://www.fileserve.com/file/NApRRMa
http://www.fileserve.com/file/ZfmKHuv
http://www.fileserve.com/file/x8yNPh3

http://www.filesonic.com/file/131744181/PP451.part1.rar
http://www.filesonic.com/file/131808821/PP451.part2.rar
http://www.filesonic.com/file/131744421/PP451.part3.rar
http://www.filesonic.com/file/131800621/PP451.part4.rar
http://www.filesonic.com/file/131804781/PP451.part5.rar
http://www.filesonic.com/file/131808911/PP451.part6.rar

http://ul.to/u2bdvw/OMNI1.part2.rar
http://ul.to/xay4cl/PP451.part1.rar
http://ul.to/x0mxlk/PP451.part2.rar
http://ul.to/43jr11/PP451.part3.rar
http://ul.to/e7qrih/PP451.part4.rar
http://ul.to/ynm552/PP451.part5.rar
http://ul.to/ocdlvf/PP451.part6.rar

http://www.filefactory.com/file/cab26d9/n/PP451_part1_rar
http://www.filefactory.com/file/cab26d3/n/PP451_part2_rar
http://www.filefactory.com/file/cab26d2/n/PP451_part3_rar
http://www.filefactory.com/file/cab26d6/n/PP451_part4_rar
http://www.filefactory.com/file/cab26dc/n/PP451_part5_rar
http://www.filefactory.com/file/cab2547/n/PP451_part6_rar

5.Nwae Yin Win - CherryPanLayAThaePayMal @ axlerose (mCm) 5.mp3

ဒါကေတာ့ သီခ်င္းေတြကိုျပဳလုပ္ရန္နဲ ့ေျပာင္းလွဲရန္အသုံးျပဳေသာsoftware ပါ ။


http://www.filesonic.com/file/131375831/Magix.Music.Maker.Premium.v16.0.0.30.rar

ဒါကေတာ့ dvd creator ပါ။ ထူးျခားေကာင္းမြန္ပါတယ္။

http://www.filesonic.com/file/131527851/Joboshare_DVD_Creator_3.0.0.0225.rar

ဒါကေတာ့ file programs အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဖယ္ထုတ္ေပးေသာsoftware ပါ။

Total unistaller

http://www.filesonic.com/file/131531801/Total-Uninstall-Setup-5.9.2.rar

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola