သူက CC Cleaner ကဲ့သုိ ့ ကြန္ပ်ဳတာသန္ ့ရွႈင္းေရးျပဳလုပ္ေပးတဲ့ software ပါ။

Download links:


http://www.fileserve.com/file/wzgQWhx/The_Cleaner_2012_8.1.0.1079_Portable.rar

သူက ရုပ္ရွင္ သီခ်င္း ေတြကိုအမ်ဳိးေျပာင္းလွဲနိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ converter ပါ ။အသစ္ထုတ္ပါ ။ သူကို mediaAvator လို ့ေခၚပါတယ္။

Download links:


http://www.fileserve.com/file/P4q6Z4S/1302010846_mAViDCon6.2.1.0301.rar

Mu Yar Kyawt.mp3

ဒါက ကြန္ပ်ဳတာထဲမွ system ထဲမွ registry files ေတြကိုသန္ ့ရွႈင္းေပးတဲ့ software ပါ ။အရမး္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

Download links:


http://www.fileserve.com/file/fqfvvJb/NETGATE_Registry_Cleaner_2.0.605.0_Portable.rar

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola