မေလးတြင္ရွိေသာကြ်န္ေတာ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကေျပာတယ္ နိုင္ငံျခားရုပ္ရွင္ကိုးရီးယားစတိုင္နဲ ့ရိုက္ထားတဲ့ညက္ညက္ေလးရုပ္ရွႈင္ကားမ်ားရွိရင္တင္ေပးပါလို ့ေျပာလာတယ္။ ဒါေႀကာင့္ကြ်န္ေတာ္

တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ခင္ဗ်ား။

ဒီေန ့ဟာ ၁၀တန္းစာေမးပဲြေနာက္ဆုံးေန ့ျဖစ္ပါတယ္ ။ ညီငယ္ညီမငယ္မ်ား ကိုထီးဆိုင္ရဲ ့ေရဒီယို

ကမာရြတ္ရြတ္သီခ်င္းေလးနဲ ့ဂုဏ္ျပဳေပးထားပါတယ္။ အိုေကအားလုံးေအာင္ျမင္စြာေျဖဆိုနိုင္ပါေစ

ျပီးရင္ ေအာ္လိွုင္းေပၚမွာ social science ဘာသာအတြက္ ကိုကိုခ်က္တီ မမခ်က္တီေတြက

ေစာင့္ေမ်ာ္ေနပါမယ္။ အိုေကအားလုံးအဆင္ေျပပါေစ

10 - Radio Ka Mar Yout.mp3

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola