ဒီပုံကေတာ့အားလုံးသိလိမ့္မယ္လို ့ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္. အသစ္စစ္စစ္ window ပါ update လုပ္နိုင္တယ္လို ့ေရးထားပါတယ္။
ေဒါင္းရန္လင့္

filesonic.com
http://www.filesonic.com/file/112863372/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part01.rar
http://www.filesonic.com/file/112864042/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part02.rar
http://www.filesonic.com/file/112863272/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part03.rar
http://www.filesonic.com/file/112865462/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part04.rar
http://www.filesonic.com/file/112873262/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part05.rar
http://www.filesonic.com/file/112868242/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part06.rar
http://www.filesonic.com/file/112870372/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part07.rar
http://www.filesonic.com/file/112870602/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part08.rar
http://www.filesonic.com/file/112872852/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part09.rar

fileserve.com
http://www.fileserve.com/file/tA8MRBV/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/JRkUePX/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part02.rar
http://www.fileserve.com/file/bAjanwA/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part03.rar
http://www.fileserve.com/file/dZEngcw/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part04.rar
http://www.fileserve.com/file/b4dUaYv/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part05.rar
http://www.fileserve.com/file/btb74w6/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part06.rar
http://www.fileserve.com/file/QjdDEww/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part07.rar
http://www.fileserve.com/file/pm6fHZE/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part08.rar
http://www.fileserve.com/file/YqpygCD/hoot009_Win7.SP1.18in1.CtrlSoft.part09.rar